Praktijk voor onderzoek, advies en behandeling

van kinderen en jongeren

met leerproblemen en/of gedragsproblemen, 

gespecialiseerd in reken- en leesproblemen

 

felice

Loopt uw kind vast, thuis of op school?

Met deskundige hulp kan uw kind goed geholpen worden!

Praktijk iedereen telt onderzoekt en analyseert de oorzaken en achtergronden van leer- en gedragsproblemen, met een specialisatie voor kinderen met reken- en leesproblemen.

Op basis van (neuro)psychologisch ONDERZOEK worden zowel oorzaken van problemen in kaart gebracht, als de sterke krachten van elk kind. Met die kennis wordt een plan opgesteld, waarmee – in samenwerking met ouders en school – een nieuwe start kan worden gemaakt zodat elk kind de kans krijgt om met zelfvertrouwen te toekomst tegemoet te gaan. 

Als uw kind reken- en/of leesproblemen heeft, maar een volledig onderzoek is nog een “stap te ver” voor u, kunt u ook kiezen voor een Rekenanalyse of Leesanalyse. Op basis van de REKENANALYSE en LEESANALYSE wordt direct een concrete, individuele en effectieve aanpak voorgesteld om het rekenen en (begrijpend) lezen (weer) inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

REMEDIAL TEACHING kan worden ingezet om zowel het reken- en leesbegrip als het zelfvertrouwen verder te ontwikkelen. 

 

Praktijk iedereen telt biedt (een combinatie van) 3 mogelijkheden:

 

“Wat fijn om ergens geholpen te worden zodat wij onze dochter beter begrijpen. De test bij ‘iedereen telt’ heeft ons hierbij enorm op weg geholpen.” (moeder Jente, groep 1)
“Fleur kwam bij Felice begin groep 5 met een forse rekenachterstand. Dankzij de lessen van Felice, haar geduld en het doorzettingsvermogen van Fleur was na een jaar haar rekenachterstand ingelopen. De lessen bij Felice zijn toen voortgezet om te zorgen voor een stevige basis voor later. Het zelfvertrouwen van Fleur is omhoog geschoten net als haar cijfers en cito-score. Wij hebben weer een blij kind die vrolijk elke week naar Felice fietst.” (moeder van Fleur, groep 7)
“Ik vind de lessen leuk en we doen vaak spelletjes. Ik leer veel van Felice.” (Lila, groep 8)
“Ondanks mijn dyscalculie heeft Felice er voor gezorgd dat ik een 9 sta voor wiskunde in 5VWO. Zij leert mij op een andere manier naar de stof kijken, waardoor er voor mij een wereld is opengegaan.” (Anne-Fleur, 5VWO)

 

Gecontracteerd H10inkoopbureau – zorgaanbieder voor onderzoek/diagnostiek en behandeling EED; www.Jeugdhulp-Haaglanden.nl

NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) 15603

LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) 163908

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) 120005190

AGB vestiging 94062676

AGB behandelaar 94101957

Kamer van Koophandel 56018800

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling