De praktijk voor onderzoek, advies en behandeling van kinderen en jongeren met rekenproblemen

 

Praktijk iedereen telt onderzoekt en analyseert de oorzaken en achtergronden van de rekenproblemen. Op basis van onderzoek en analyse wordt direct een concrete, individuele en effectieve aanpak voorgesteld om het rekenen (weer) inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Daarbij zal Remedial Teaching helpen om zowel het rekenbegrip als het zelfvertrouwen verder te ontwikkelen. 

 

Praktijk iedereen telt biedt (een combinatie van) 3 mogelijkheden:

 

De oorzaken van de rekenproblemen zijn het uitgangspunt van een effectieve behandeling

Het kan zijn dat uw kind vastloopt met rekenen, rekenen niet leuk vindt of vermijdt, er buikpijn van krijgt, er emotioneel onder gebukt gaat of niet gemotiveerd is. U kunt deze cirkel doorbreken. Ik kan u daarbij helpen. Ik observeer en analyseer de rekenprocessen, maar ook alle andere ontwikkelings- en leeraspecten die een rol spelen. Tijdens het rekenen wordt immers ook een beroep gedaan op ruimtelijk inzicht, lange termijn geheugen, werkgeheugen, volgorde geheugen, getalbegrip, analytisch denkvermogen, informatie verwerking, motivatie, doorzettingsvermogen, vertrouwen in eigen kunnen, begrijpend lezen, en ook taal speelt een zeer belangrijke rol! Ik wil begrijpen waar de blokkade(s) zitten, en vooral wat ik eraan kan doen om de blokkades te doorbreken! Mijn doel is om kinderen zelfverzekerd de rekenprocessen te leren begrijpen.

Kinderen kunnen zoveel en hebben zoveel eigen talenten. We moeten voorkomen, dat deze prachtige eigenschappen niet lijden onder de zware eisen die in het kinderleven gesteld worden. Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. En zoals Einstein verwoordde: “Everbody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

 

 

 

 

 

 

NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) 15603

LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) 163908

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) 120005190

AGB vestiging 94062676

AGB behandelaar 94101957

Kamer van Koophandel 56018800

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling