Praktijk voor onderzoek, advies en behandeling

van kinderen en jongeren

met leerproblemen en/of gedragsproblemen, 

gespecialiseerd in rekenproblemen

felice

Loopt uw kind vast, thuis of op school?

Met deskundige hulp kan uw kind goed geholpen worden!

Praktijk iedereen telt onderzoekt en analyseert de oorzaken en achtergronden van leer- en gedragsproblemen, met een specialisatie voor kinderen met rekenproblemen.

Op basis van (neuro)psychologisch ONDERZOEK worden zowel oorzaken van problemen in kaart gebracht, als de sterke krachten van elk kind. Met die kennis wordt een plan opgesteld, waarmee – in samenwerking met ouders en school – een nieuwe start kan worden gemaakt zodat elk kind de kans krijgt om met zelfvertrouwen te toekomst tegemoet te gaan. 

Als uw kind rekenproblemen heeft, maar een volledig onderzoek is nog een “stap te ver” voor u, kunt u ook kiezen voor een Rekenanalyse. Op basis van de REKENANALYSE wordt direct een concrete, individuele en effectieve aanpak voorgesteld om het rekenen (weer) inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

REMEDIAL TEACHING kan worden ingezet om zowel het rekenbegrip als het zelfvertrouwen verder te ontwikkelen. 

 

Praktijk iedereen telt biedt (een combinatie van) 3 mogelijkheden:

 

De oorzaken van de rekenproblemen zijn het uitgangspunt van een effectieve behandeling

Het kan zijn dat uw kind vastloopt met rekenen, rekenen niet leuk vindt of vermijdt, er buikpijn van krijgt, er emotioneel onder gebukt gaat of niet gemotiveerd is. U kunt deze cirkel doorbreken. Ik kan u daarbij helpen. Ik observeer en analyseer de rekenprocessen, maar ook alle andere ontwikkelings- en leeraspecten die een rol spelen. Tijdens het rekenen wordt immers ook een beroep gedaan op ruimtelijk inzicht, lange termijn geheugen, werkgeheugen, volgorde geheugen, getalbegrip, analytisch denkvermogen, informatie verwerking, motivatie, doorzettingsvermogen, vertrouwen in eigen kunnen, begrijpend lezen, en ook taal speelt een zeer belangrijke rol! Ik wil begrijpen waar de blokkade(s) zitten, en vooral wat ik eraan kan doen om de blokkades te doorbreken! Mijn doel is om kinderen zelfverzekerd de rekenprocessen te leren begrijpen.

Kinderen kunnen zoveel en hebben zoveel eigen talenten. We moeten voorkomen, dat deze prachtige eigenschappen niet lijden onder de zware eisen die in het kinderleven gesteld worden. Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. En zoals Einstein verwoordde: “Everbody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

 

 

 

 

 

 

NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) 15603

LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) 163908

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) 120005190

AGB vestiging 94062676

AGB behandelaar 94101957

Kamer van Koophandel 56018800

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling