Psycho-diagnostisch Onderzoek


Inhoud Psycho-diagnistisch Onderzoek:

  • Intake gesprek ouders (anamnese)
  • Procesonderzoek leerontwikkelingen (lezen, spellen, rekenen)
  • Onderzoek naar onder meer de intellectuele capaciteiten (cognitieve ontwikkeling, taal/spraak ontwikkeling, informatieverwerking, sociaal-emotionele ontwikkeling, taakgerichtheid, gedragsproblemen, aandachtsproblemen, ruimtelijk inzicht, motivatie en prestatie drang.
  • Rapportage (incl. officiële dyscalculie-, dyslexie-, dysorthografie-, ADD-, AD(H)D- verklaringen, als daar sprake van is)
  • Intervisie met GZ-psycholoog
  • Bespreking rapportage met ouder (en kind)
  • Optioneel: schoolbezoek

Elk kind wil geholpen worden. De hulp moet wel afgestemd zijn op het individuele kind. Omdat elk kind een andere aanpak nodig heeft, is het noodzakelijk om eerst het kind beter te leren kennen. Ik kijk niet alleen de intelligentie (WISC-V) en naar de leerontwikkelingen (lezen, spellen, rekenen), maar naar een breed spectrum van ontwikkelingsaspecten van uw kind. Een uitgebreid psycho-diagnostisch onderzoek levert een goed beeld op. Het gaat hierbij niet alleen om de testresultaten (intelligentie, ontwikkeling van de taal, ruimtelijk inzicht, abstractievermogen) maar juist ook om de interactie, het doorzettingsvermogen, motivatie, leerbaarheid, omgaan met frustratie, flexibiliteit, aanpak van de taak, concentratie.

Onderzoek nodig om de oorzaken te vinden

Onderzoek is gericht op het vinden van oorzaken van de (leer)problemen, het uitsluiten van oorzaken en het opsporen van de sterke compenserende krachten van het kind. Bij het procesonderzoek naar de leerproblemen gaat om het reken- en het leesproces. Niet hoeveel sommen uw kind goed heeft (in een bepaalde tijd), niet om het antwoord, maar om het rekenbegrip (wat betekenen de getallen, wat wordt er gevraagd, wat betekent de rekenhandeling, waarom moet je die handeling uitvoeren etc.). En niet hoeveel woorden uw kind in een minuut kan lezen, maar of uw kind leesbegrip ontwikkelt.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek stel ik een gericht behandelplan op, waarin de behoeften van uw kind worden beschreven, thuis en op school. De sterke kanten van het kind worden hierbij ingezet. Remedial Teaching kan vervolgens worden ingezet om de leerproblemen aan te pakken.

Diagnose met verwijzing naar DSM 5

Ik ben zelfstandig orthopedagoog en werk samen met verschillende GZ-psychologen. Alle ontwikkelingsaspecten toets ik aan de DSM 5. Mocht er sprake zijn van een diagnose volgens de DSM 5, zal ik – gezamenlijk en na intervisie met een GZ-psycholoog – een officiële verklaring afgeven (dyscalculie, dyslexie, dysorthografie, A.D.(H.)D., A.S.S., gedragsdiagnoses). Een verklaring is geen oplossing van het probleem. Een verklaring kan ervoor zorgen dat tijdens de verdere schoolcarrière rekening gehouden wordt met de diagnose. Ter compensatie zullen maatregelen aangeboden worden (bijvoorbeeld meer tijd, rekenmachine, gebruik maken van formule kaarten). Het doel is altijd om het kind verder te helpen in onze veeleisende maatschappij. Bij het schrijven van het handelingsplan en bij het bespreken van de rapportage zal de focus liggen op de vraag: “wat zijn de behoeften van het kind?” En wat kunnen wij als omgeving doen om aan die behoeften te voldoen.

  • Kosten: 850 euro