Rekenanalyse Leesanalyse


Inhoud Reken- en Lees Analyse:

  • Hulpvraag ouders in kaart brengen
  • Procesanalyse rekenen of lezen
  • Adviesgesprek met ouders en kind

Als een compleet onderzoek nog een stap te ver is, kunt u kiezen voor een Rekenanalyse of Leesanalyse, waarbij ik u op basis van uw informatie en de analyse met uw kind mondeling concrete tips geef om het rekenen of lezen aan te pakken.

Tijdens de analyse kijk ik wat het kind al kan, welke strategieën het kind hanteert, welke denkprocessen in het hoofd van het kind afspelen, welke stappen het kind maakt, welke tussenstappen en op papier terecht komen etc. Ik bekijk de leerbaarheid, de mogelijkheden om het inzicht te vergroten, de mogelijkheden om nieuw aangeleerde strategieën te generaliseren naar nieuwe situaties.

We sluiten de analyse af met een gesprek met ouder(s) en kind. Mondeling bespreken we de nieuwe inzichten en strategieën. Als ik vermoed dat er sprake zou kunnen zijn van dyscalculie respectievelijk dyslexie, zal ik met u de mogelijkheid bespreken om een compleet onderzoek uit te voeren als volgende stap, zodat we meer inzicht hebben in de oorzaken, de kwaliteiten, de mogelijkheden, de beperkingen en we een gerichter behandelplan kunnen opstellen. Uiteraard zal er dan voor het onderzoek een gereduceerd tarief gelden.

  • Duur: 2 uur (1 – 1,5 uur rekenanalyse en 0,5 – 1 uur uitleg en adviesgesprek)
  • Kosten: 200 euro