Rekenproblemen en dyscalculie


De oorzaken van de rekenproblemen zijn het uitgangspunt van een effectieve behandeling

Loopt uw kind vast met rekenen, vindt hij/zij rekenen niet leuk of vermijdt hij/zij rekenen in d klas of thuis, krijgt hij/zij er buikpijn van? Als kinderen moeite hebben met rekenen en wiskunde kan dat zichtbaar worden in resultaten, maar ook in gedrag en zelfvertrouwen. Sociaal–emotionele gevolgen worden ook zichtbaar, zoals ontwikkeling van faalangst, dalend gevoel van eigenwaarde, buikpijn of algehele terugval in resultaten. U kunt deze cirkel doorbreken. Ik kan u daarbij helpen. Ik observeer en analyseer de rekenprocessen, maar ook alle andere ontwikkelings- en leeraspecten die een rol spelen. Tijdens het rekenen wordt immers ook een beroep gedaan op ruimtelijk inzicht, lange termijn geheugen, werkgeheugen, volgorde geheugen, getalbegrip, analytisch denkvermogen, informatie verwerking, motivatie, doorzettingsvermogen, vertrouwen in eigen kunnen, begrijpend lezen, en ook taal speelt een zeer belangrijke rol! Ik wil begrijpen waar de blokkade(s) zitten, en vooral wat ik eraan kan doen om de blokkades te doorbreken! Mijn doel is om kinderen zelfverzekerd de rekenprocessen te leren begrijpen.

Kinderen kunnen zoveel en hebben zoveel eigen talenten. We moeten voorkomen, dat deze prachtige eigenschappen niet lijden onder de zware eisen die in het kinderleven gesteld worden. Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. En zoals Einstein verwoordde: “Everbody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Rekenproces in kaart brengen

Rekenen is een complex proces. Verschillende hersengebieden moeten worden geactiveerd en bovendien moeten deze gebieden ook nog samenwerken. Kinderen met rekenproblemen hebben extra stimulerende impulsen nodig om het rekenproces is goede banen te leiden. Ze hebben meer nodig dan de standaard uitleg. Of in ieder geval een andere aanpak: korte eenduidige instructie waarbij het handelingsvoorstelling vanuit het kind wordt ontdekt. Niet het antwoord is interessant, maar de weg er naar toe. Niet het product is interessant, maar het proces er naar toe. Zodra de focus niet langer op het antwoord ligt, zal de spanning afnemen, en daardoor zal de kans op persoonlijke ontwikkeling toenemen. Hierbij is het belangrijk om fouten te (durven) maken. Van elke fout kunnen we leren.

Er heerst een ontspannen sfeer in de praktijk, waardoor de kinderen veel van zichzelf laten zien. Er wordt met uiteenlopende materialen gewerkt, zodat de drempel om te starten laag is, kinderen visueel worden uitgedaagd en kinderen letterlijk zien en voelen wat de rekenvaardigheden exact inhouden. Er is geen standaard programma om hulp te bieden. Elk kind is anders. Gelukkig maar. Dat maakt mijn werk ook zo interessant en uitdagend. Het allerbelangrijkste is dat een kind voelt dat het al veel kan. Nieuwe kennis kan alleen aansluiten op bestaande kennis. Dus gaan we door op de bestaande kennis. Hierdoor zal het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid ook groeien.

Ik analyseer de rekenprocessen en doe onderzoek naar de oorzaken van de rekenproblemen. Hoe eerder de rekenprocessen geanalyseerd worden, hoe eerder ingegrepen kan worden, hoe eerder het kind zich geholpen voelt en hoe minder nadelige effecten er op zullen treden. U weet als ouder het beste wat goed is voor uw kind. Vertrouw op dit gevoel!