Klachtenregeling


Ik streef ernaar mijn werkzaamheden op een zo professionele manier uit te voeren. Ik houd mij aan de beroepscode van het NVO. Mocht u opmerkingen, aanmerkingen of klachten hebben, vraag ik vriendelijk u om mij hierover direct te benaderen. U stelt mij dan in de mogelijkheid om mijn werkzaamheden en daarmee mijn praktijk te verbeteren. Ik zal uw klacht serieus nemen en proberen de situatie te herstellen.

Mocht het zo zijn dat wij op deze manier niet tot een bevredigende oplossing komen, dan heeft u het recht om gebruik te maken van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging Orthopedagogen (NVO).